Vedtaket om luftledning står fast

Publisert: 01.03.11

– innholdet kan være utdatert

Olje- og energidepartementet står dermed fast på vedtaket i klagesaken fra 2. juli i fjor, og kraftledningen mellom Sima og Samnanger skal fullføres som luftledning.  

Departementet har foretatt en grundig gjennomgang av rapportene fra de fire ekspertutvalgene. Utvalgene ble nedsatt for å se på ulike sider av sjøkabel som alternativ til luftledning på deler av strekningen.

– Utvalgenes rapporter og høringsrunden har gitt oss et utvidet kunnskapsgrunnlag for de vurderinger som nå er gjort. Utvalgene bekrefter at sjøkabelløsningen er teknisk mulig, men vil bli dyrere og ta vesentlig lengre tid å få på plass. Enhver utsettelse svekker forsyningssikkerheten og øker risikoen for at bergensregionen må etableres som eget prisområde for å begrense forbruket i kalde perioder. Som ansvarlig energiminister kan jeg ikke gå på akkord med kravene til sikker strømleveranse for Norges nest største by i årene framover, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Denne kraftframføringen har vært gjenstand for en lang og grundig behandling i ulike instanser helt siden juni 2005, da Statnett meldte planene om å bygge en ny 420 kV kraftledning mellom Sima og Samnanger. Olje- og energidepartementet stadfestet 2.juli 2010 NVEs konsesjonsvedtak om å bygge ledningen.

I vedtaket 2. juli 2010 er det fastsatt en rekke avbøtende tiltak. Når det gjelder forvaltningen av næringsfondet på 100 millioner kroner skal Hardangerrådet gi anbefaling om den nærmere fordelingen av midlene, som i hovedsak rettes inn mot tiltak i de berørte kommunene.
Kraftledningen mellom Sima og Samnanger skal stå ferdig innen utgangen av 2012.

Varsler ny melding om kraftledningssaker
Det foreligger store investeringsplaner for sentralnettet framover. Olje- og energidepartementet fremmer en stortingsmelding om nettspørsmål i løpet av året. Meldingen vil gi en oversikt over planene framover for det sentrale overføringsnettet, og forhold rundt beslutningsprosessen vil bli vurdert.

– Jeg ønsker meg mer effektive beslutningsprosesser i kraftledningssaker. Vi står overfor store investeringer i årene som kommer. Derfor vil jeg fremme en stortingsmelding hvor jeg blant annet tar sikte på at konsesjonssøker som hovedregel skal gjennomføre en ekstern kvalitetssikring av prosjektet, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Les departementets vurdering i brev av 1.mars

Relevante artikler

Styrking av medlemmene økonomi er en prioritet. Vil endre hvordan lønna reguleres i mellomoppgjørene
Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.