varsler streik og blokade

Publisert: 29.01.13

– innholdet kan være utdatert

Innkasseringsavtalen er selve grunnlaget i El-forbundet. Avtalen med Elektriska Installatörs Organisationen (EIO) sikrer at arbeidsgiverne sørger for innkreving og overføring av kontingent og akkordtariffgebyr.

Svensk El-forbundet påpeker at innkasseringsavtalen sikrer at langsiktig, stabilt og velfungerende arbeidsmarked.

Denne avtalen vil ikke EIO videreføre.

På den bakgrunn har forbundet allerede 2 måneder før forhandlingsfristen for revidering av avtalene, varslet streik og blokade for bestemte bedrifter og geografiske områder. Streik og blokade trer i kraft 1. april og kommer til å vare inntil arbeidsgiverne gir seg, skriver Svensk El-forbund på sin nettside.

Bedrifter det er varslet for: Facebook i Luleå, Visby Hotel i Visby, Grand Hotel i Stockholm og NEA-konsernet.

Det varsles også aksjoner av tariffbundne bedrifter mellon Föreningen Sveriges Skogsindustrier og Svenska Pappersindustriarbetareförbundet.

I tillegg er det varslet  total arbeidsnedleggelse og blockade av alt arbeid som utføres av ansatte innen Installationsavtalens tillämpningsområde av bedrifter innen YIT-konsernet, Elajo-konsernet, Goodtech-konsernet, samt Vinci Energies Nordic-konsernet i

  • Skåne län den 15. april 2013 kl. 05.00
  • Västmanlands län den 22. april 2013 kl. 05.00
  • Norrbottens län den 29. april 2013 kl. 05.00

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.