Varsler opptrapping og sympatistreik

- innholdet kan være utdatert

Fra arbeidstidens begynnelse onsdag 12. september tar Fagforbundet ytterligere ut 38 medlemmer ut i streik. Streiken blir også utvidet til Odinsvei Bosenter i Fana i Hordaland. Da omfatter streiken til sammen 117 medlemmer på elleve sykehjem.

Her streiker Fagforbundet (antall medlemmer i parantes):
Sympatistreik


Den varslede sympatistreiken er varslet for over 160 000 medlemmer i 949 virksomheter i kommunal sektor. Sympatiaksjonen kan settes i gang 14 dager etter at varselet er gitt KS., det vil si fra og med tirsdag 18. september. Streiken kan bety at medlemmer legger ned arbeidet på ubestemt tid.
– Sympatiaksjonen understreker at hele Fagforbundet står bak de streikende i private sykehjem. Vi beklager at vi må ta i bruk så sterke virkemidler som kan ramme mange innbyggere, understreker Fagforbundets leder Jan Davidsen.