Varmen fører til ulykker

Publisert: 12.07.11

– innholdet kan være utdatert

Arbeid i varmen gjør oss trøtte og uopplagte. Hvert år registrerer Arbeidstilsynet 25 arbeidsulykker som følge av arbeid utendørs i varmen.

Ifølge tilsynet reduserer varmen evnen til å jobbe effektivt og riktig. Da øker faren for ulykker.

Selv om det kan være ubehagelig å jobbe når det er veldig varmt, har ikke lovverket noen temperaturgrense. Arbeidstilsynet anbefaler like fullt at temperaturer over 26 grader unngås.

Tilsynet understreker at den ansatte ikke selv kan avgjøre om han eller hun vil gå hjem når det er for varmt. I stedet understreker tilsynet at det må være god dialog med arbeidsgiver, gjerne via verneombud eller arbeidsmiljøutvalget.

Mulige løsninger i varmen er: Oftere pauser i perioder, tilgang på drikke, forskjøvet arbeid eller eventuelt å avbryte arbeidet.

Arbeidstilsynet påpeker at arbeidsgiver har et ansvar for å planlegge og tilrettelegge for forventede temperaturvariasjoner, både sommer og vinter.

Dette går fram av et nytt faktaark fra Arbeidstilsynet.

Flest skader i bygg og anlegg

Varmen fører til flest skader innen bygg og anlegg, viser Arbeidstilsynets statistikker.

I perioden 2005-2009 ble det meldt inn 38 yrkesskader innen denne sektoren, der sommervarmen ble oppgitt som medvirkende årsak.

På den neste plassene er industrien, fulgt av offentlig administrasjon.

Ungdom utsatt

Mange ungdommer har sin første jobb om sommeren, og de er mer skadeutsatt enn eldre kolleger.

Ifølge EU-statistikker ligger hyppigheten av arbeidsulykker uten dødelig utgang minst 50 prosent høyere blant 18-24-åringer enn i alle andre aldersgrupper. Dette skyldes først og fremst de unges manglende erfaring, kombinert med dårlig opplæring, og lite fokus på sikkerhet.

Plikt til å melde

Arbeidsgiver har plikt til å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en alvorlig ulykke. Dette gjelder dødsulykker og ulykker som har ført til alvorlig skade. Arbeidsgiver plikter også å sende skademelding til NAV når en arbeidstaker blir påført skade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning.

Relevante artikler

Vi har satt oss som mål å organisere mange flere innenfor IT-bransjen. Derfor søker vi nå etter en engasjert og dedikert person til stillingen som rådgiver IT.
Telenor velger å kvitte seg med over 100 ansatte, inkludert hele kundesentret på Rørvik nord i Trøndelag. EL og IT Forbundet reagerer på begrunnelsen som selskapet gir for oppsigelsene.
Kontoret er stengt fra 22. mars til 2. april.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.