Våre medlemmer vil ha trygghet i arbeidslivet

Publisert: 18.04.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundets medlemmer, som resten av LOs medlemmer, ønsker faste stillinger, heltidsstillinger og kamp mot arbeidsledighet og sosial dumping.

Det viser resultatet av LOs medlemsdebatt i forkant av kongressen. Tor-Arne Solbakken, LOs 1. nestleder, oppsummerte debatten på dagens representantskapsmøte.

Han mener at kravet fra nær 100 000 LO-medlemmer om arbeid til alle og faste, trygge jobber er et kraftig varsko til regjeringspartienes sviktende politikk for arbeidslivet og de endringene av arbeidsmiljøloven som er gjennomført.

– Det har ikke blitt flere jobber av regjeringens politikk, men mange jobber har blitt midlertidige! sa Solbakken.

Fem på topp-ønsker fra EL og IT

  • Bekjempe arbeidsløsheten
  • Ja til faste stillinger
  • Rett til heltidsstillinger
  • Full lønn under sykdom
  • Kjempe mot sosial dumping

Fem på topp-ønsker totalt fra LOs medlemmer

  • Ja til faste stillinger
  • Bekjemp arbeidsløsheten
  • Full lønn under sykdom
  • Pensjon på minst 2/3 av sluttlønn
  • Fri tannbehandling for flere

Neste trinn

Medlemsdebatten er eget tema på kongressen under dagsordens punkt 7 om den faglige og politiske situasjonen. Kongressen inviteres til å gi LO-sekretariatet fullmakt til å utforme spørsmål til de politiske partiene i forkant av storingsvalget i september.

Mellomoppgjøret og nye medlemmer

Representantskapet godkjente mellomoppgjøret og hilste Norsk Sjøoffisersforbund med sine 7 400 medlemmer velkommen som LOs 26. forbund.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.