Vant jobben tilbake

Publisert: 12.06.12

– innholdet kan være utdatert

Da energimontør Paulsen ble oppsagt av EB Energimontasje tok EL & IT Forbundet distrikt Buskerud og LOs juridiske tak i saken. LO-advokat Elisabeth Grannes mente oppsigelsen var ugyldig, for Paulsen hadde ikke fått noen klager i sitt 34-årige arbeidsforhold.

Riktignok hadde han hatt et lenger sykefravær, men det var etter en yrkesskade i skulderen i 2007. Etter en vellykket operasjon og opptrening erklærte legen at energimontøren kunne ta fatt på tidligere arbeidsoppgaver. I stedet ble han omplassert og i denne perioden fikk han så få oppgaver at det gikk utover hans kompetanse.

– Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at ansatte får nødvendig etterutdanning for å kunne utføre arbeidet sitt, påpeker LO-advokat Grannes overfor Nettverk.

Dette ansvaret hadde ikke EB Energimontasje fulgt opp når det gjelder Paulsen.

– Dette vektla vi i retten. Vi tok også opp at arbeidsgiver aldri gjorde en vurdering av Steinar etter at operasjonen av yrkesskaden var gjennomført, for å se hvilken helsemessig stand han var til å utføre arbeid, sier Grannes, og legger til at det er arbeidsgivers oppgave å utføre dette.

Grannes er meget fornøyd med utfallet av dommen, som hun mener er viktig fordi den belyser arbeidsgivers tilretteleggingsplikt.

Paulsen fikk medhold på alle punkter i saken. Det betyr at Paulsen får beholde jobben, han får en oppreisning av EB Energimontasje på totalt 100 000 kroner og arbeidsgiveren må betale for saksomkostningene på til sammen 280 000 kroner.

Les også hva Drammens Tidende skriver.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.