Vant i lagmannsretten

- innholdet kan være utdatert

Siden uhellet har Dahl ikke kunnet arbeide fullt ut. Nå går han på yrkesrettet attføring og er i gang med å ta utdanning for å komme tilbake til arbeidslivet.
Viktig å dokumentere
Da Jan Arve Dahl pådro seg skaden ble han frarådet å melde skaden som yrkesskade. Rådet kom fra både bedriften, bedriftshelsetjenesten, NAVs saksbehandler og egen lege. Han fulgte rådene, men overlegen på ryggskolen fikk ham til å melde skaden til NAV selv etter at ettårsfristen var gått ut. Overlegen påpekte at det er viktig å dokumentere alle skader og ba Dahl melde den inn.
Lagmannsretten overså at fristen var gått ut og lot Dahl prøve uhellet og skaden for retten. Dommen i lagmannsretten er enstemmig.
Takker EL & IT Forbundet
Dahl sier at han ikke kunne tatt sjansen på å kjøre denne saken så langt om han ikke hadde organisasjonen i ryggen, skriver EL & IT Forbundet distrikt Trøndelag.
EL & IT Forbundet dekker alle saksomkostninger i slike saker, også om det blir tap i retten. Dette innebærer trygghet for medlemmene om de kommer opp i slike problemer.  For uorganiserte kan et tap i retten bety at de personlig må dekke saksomkostningene til motparten i tillegg til egen advokat.
Dyktige LO-jurister
Juridisk avdeling i LO har advokater med høy kompetanse på yrkesskadesaker og arbeidsrett.  Dahl får nå bistand fra Trondheimskontoret i forhold til krav ovenfor forsikringsselskapet hvor det er tegnet yrkesskadeforsikring.