Vant i lagmannsretten

Publisert: 24.02.10

– innholdet kan være utdatert

Siden uhellet har Dahl ikke kunnet arbeide fullt ut. Nå går han på yrkesrettet attføring og er i gang med å ta utdanning for å komme tilbake til arbeidslivet.

Viktig å dokumentere

Da Jan Arve Dahl pådro seg skaden ble han frarådet å melde skaden som yrkesskade. Rådet kom fra både bedriften, bedriftshelsetjenesten, NAVs saksbehandler og egen lege. Han fulgte rådene, men overlegen på ryggskolen fikk ham til å melde skaden til NAV selv etter at ettårsfristen var gått ut. Overlegen påpekte at det er viktig å dokumentere alle skader og ba Dahl melde den inn.

Lagmannsretten overså at fristen var gått ut og lot Dahl prøve uhellet og skaden for retten. Dommen i lagmannsretten er enstemmig.

Takker EL & IT Forbundet

Dahl sier at han ikke kunne tatt sjansen på å kjøre denne saken så langt om han ikke hadde organisasjonen i ryggen, skriver EL & IT Forbundet distrikt Trøndelag.

EL & IT Forbundet dekker alle saksomkostninger i slike saker, også om det blir tap i retten. Dette innebærer trygghet for medlemmene om de kommer opp i slike problemer.  For uorganiserte kan et tap i retten bety at de personlig må dekke saksomkostningene til motparten i tillegg til egen advokat.

Dyktige LO-jurister

Juridisk avdeling i LO har advokater med høy kompetanse på yrkesskadesaker og arbeidsrett.  Dahl får nå bistand fra Trondheimskontoret i forhold til krav ovenfor forsikringsselskapet hvor det er tegnet yrkesskadeforsikring.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.