Vær stolt-kampanje

Publisert: 22.09.14

– innholdet kan være utdatert

Kampanjen skal også gjøre det enklere for ansatte å dele kunnskapen med andre. 

Den bedriften med størst andel deltakere ved konkurransens utløp i desember 2014 blir vinner av konkurransen. For tiden ligger Lofotkraft godt an, og kampanjen og konkurransen kan følges på strømbassadør.no.

Nettsiden gir også informasjon om den viktige rollen kraftnæringen spiller i samfunnet.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.