Utvidet rett til overføring av ferie

Publisert: 08.07.14

– innholdet kan være utdatert

Hvis arbeidstaker blir syk i ferien sin, kan han eller hun kreve feriedagene utsatt allerede fra første virkedag – og ikke sjette, som i dagens bestemmelse. Dette skal i større grad fremme ferielovens formål om restitusjon og hvile for arbeidstaker.

Samtidig oppheves dagens mulighet til å velge økonomisk kompensasjon fremfor å avvikle ferien på et senere tidspunkt i forbindelse med sykdom eller foreldrepermisjon. Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger.

Endringene i ferieloven bygger på at det er skjedd endringer i EU-retten, som gjør det nødvendig etter EØS-avtalen å endre norsk lovgivning.

Les mer på regjeringen.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.