Utvekslingsprosjekt Norge-Polen

Publisert: 24.08.12

– innholdet kan være utdatert

Forbundet er i gang med å planlegge prosjektet, som blant annet inneholder reise til Warszawa-området med møter med representanter for fagbevegelsen representert ved Solidarnosc og OPZZ, samt besøk ved yrkesskoler og arbeidsplasser. Denne turen er planlagt til uke 43 – 23. til 26. oktober.

Polsk gjenvisitt

På gjenvisitt i Norge skal de polske deltakerne besøke Stortinget, EL & IT Forbundet sentralt, en arbeidsplass og en videregående skole. Det polske besøket er planlagt til uke 47 – 20. til 23. november.

Formål

Resultatet av tiltaket forventer vi at skal bli en sterkere internasjonal solidaritet på norske og polske arbeidsplasser, lokalt fokus på viktigheten av demokratibygging og et nettverk for framtidig samarbeid.

Interesserte bes melde seg!

Forbundet ber distriktene og fagforeningene oppfordre tillitsvalgte og aktive medlemmer til å melde sin interesse for turen til Warszawa. Det bør være tillitsvalgte/aktive på klubbnivå (evt. foreningsnivå).

Interesserte kan også kontakte egen fagforening/distrikt.

Bransjemessig gruppe

Forbundet vektlegger en bred bransjemessig sammensetning av delegasjonsgruppa, men med hovedvekt på elektroinstallasjon, siden det er der man har mest kontakt med polske arbeidstakere i Norge. Kvinnelige tillitsvalgte på LOK-området oppfordres særskilt til å melde sin interesse.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.