Utstasjonering skal klargjøres

- innholdet kan være utdatert

Hensikten med et slikt juridisk instrument som skal vedtas av alle 27 EUs land, er å likestille de grunnleggende fire friheter i EU (personer, varer, kapital og tjenester) med de grunnleggende faglige og sosiale rettigheter.
Dette ble sagt av den ansvarlige kommissær for sosiale spørsmål, ungareren László  Andor på en større konferanse i Brussel siste uken av juni. Et slikt tiltak har vært lovet lenge. Det som antydes er at det kommer en regulering eller forordning (ikke et direktiv) som skal klargjøre forholdet mellom de ulike rettighetene. Målet er at de skal være likestilte som skal bety at streikeretten ikke skal underordnes retten til å etablere virksomhet. Nasjonale domstoler skal også bringes tettere inn i vurderingen av når en streik er for omfattende i forhold til hensikten, det såkalte proporsjonalitetsprinsippet. Man skal også se på andre tvisteløsningsordninger enn domstolene.
I tilegg skal det komme et forslag som klargjør utstasjoneringsdirektivet. Dette kan inneholde regler for bedre informasjonsutveksling mellom land om hvilke arbeidsvilkår som gjelder og krav som gjør det umulig å operere som et postkassefirma. Det er også mulig at man vil lage en definisjon på hvor lenge man kan være ”utsendt” og når man er å anse som mer permanent. Slike forslag må få kvalifisert flertall hos alle 27 EU-land og det kan by på vanskeligheter. Går ikke det må man vurdere en revisjon av  utstasjoneringsdirektivet, sa Andor,  noe som Kommisjonen helst vil unngå.
Les mer om konferansen på Europolitics
Les mer om utstasjoneringsdirektivet