Utsetter innføring av AMS

Publisert: 21.02.13

– innholdet kan være utdatert

Forskriften det vises til er av 11. mars 1999 om måling, avregning og samlet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester, også kalt avregningsforskriften.

Egenvurdering

Den nye fristen fra OED hindrer ikke nettselskapene i å innføre AMS tidligere enn 2019. Det åpnes også for at nettselskapene selv kan avgjøre om enkelte kundegrupper kan unntas for målerkravet.

Brevet fra Olje- og energidepartementet til NVE

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.