Utsetter DLD

Publisert: 12.10.11

– innholdet kan være utdatert

Stortinget vedtok 4. april i år datalagringsdirektivet, og direktivet skulle etter planen ha blitt innført 1. april neste år. Men innføringen blir utsatt i tre måneder, skriver Aftenposten.no.

«Ikrafttredelse er utsatt fra 1. april til 1. juli 2012 på grunn av vanskelige arbeidsforhold og noe redusert aktivitet i departementet etter terrorangrepet 22. juli», står det i statsbudsjettet for 2012.

Der kommer det også fram at Datatilsynet får styrket sitt budsjett med 1,5 millioner kroner på grunn av ekstraarbeid som direktivet medfører.

Skal lagre trafikkdata

Den tre måneder lange utsettelsen settes i sammenheng med at politiregisterloven skal være innført før direktivet kan innføres. Politiregisterloven omfatter personopplysninger som politiet behandler. Loven skal erstatte hjemler i andre lover.

Arbeidet med de siste forskriftene i denne loven er blitt forsinket på grunn av terrorangrepet mot regjeringskvartalet.

Når direktivet er på plass, betyr det at informasjon om hvor, hvordan og med hvem du kommuniserer med på telefon, mobil og e-post blir lagret i et halvt år. EU innførte dette allerede i 2006, med bakgrunn i terrorangrepene i USA, Spania og Storbritannia tidligere på 2000-tallet. Politikernes hensikt med direktivet er at opplysninger som lagres over en periode kan brukes for å bekjempe terrorisme og alvorlig kriminalitet.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.