Utredning om ny AFP er forsinket

Publisert: 20.11.18
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Arbeidet med ny avtalefestet pensjon tar lengre tid enn forventet.

LO og NHO ble enige om prinsippene rundt en ny avtalefestet pensjon (AFP) i årets tariffoppgjør, og satte sammen med Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet i gang en utredning.

Da tok man sikte på at utredningsarbeidet skulle være ferdig i løpet av året. Partene ser nå at utredningen vil ta lenger tid enn forventet.

– Det er et omfattende arbeid, og vi ser nå at det tar mer tid enn det vi opprinnelig så for oss, sier nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik.

– Vi tar sikte på å ferdigstille arbeidet i løpet av høsten 2019, i god tid før oppgjøret i 2020, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Følsvik understreker at LO-medlemmene fortsatt skal få ta stilling til innholdet i en rådgivende uravstemning om den nye AFP-ordningen før oppgjøret i 2020.

Sluttvederlagsordningen stenges fra 1. januar 2019. Når det gjelder oppstart av den framforhandlete sliterordningen, er arbeidet med denne i full gang.

– Oppstarten vil bli noe senere enn det som opprinnelig var planlagt, men ordningen vil få tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2019 for de som kvalifiserer til støtte, sier Hessen Følsvik.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.