Utlendinger skades mest på jobb

Publisert: 09.10.12

– innholdet kan være utdatert

Risikoen for arbeidsskadedødsfall er oppimot 30 prosent høyere blant de utenlandske. Størst skaderisiko – uansett nasjonalitet – har arbeidstakere i industri og bygg og anlegg.

– Ingen – verken norske eller utenlandske arbeidstakere – skal bli skadet eller dø på jobb i Norge, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

– Våre funn viser at utenlandske arbeidstakere har betydelig større risiko for å bli skadet eller dø på jobb. Dette må de som ansetter eller leier inn utenlandske arbeidstakere ta inn over seg. Arbeidsgivere må bli mye mer bevisst på hvilke farer de utenlandske arbeidstakerne utsettes for på arbeidsplassen, og de må bli bedre til å forebygge og redusere risiko, sier Finboe Svendsen.

Jo mer vi vet om hva som kan utgjøre en risiko for utenlandske arbeidstakere, desto bedre kan vi forebygge. Her må både Arbeidstilsynet, organisasjonene i arbeidslivet og virksomheter som bruker utenlandsk arbeidskraft gjøre en innsats, mener Finboe Svendsen.

Ansvar for egne ansatte og innleide
– Ansvaret for at arbeidsplassen er sikker ligger uansett hos arbeidsgiver. Det gjelder både egne ansatte og arbeidstakere som leies inn gjennom bemanningsbyrå, sier Finboe Svendsen.

Årsaken til at utenlandske arbeidstakere er mer utsatt for ulykker er sammensatt. Dels skyldes det språk, dels at de er ansatt i bransjer som i seg selv er utsatt, og dels at mange av dem er innleid og dermed ikke en del av fellesskapet og sikkerhetskulturen på arbeidsplassen.

Les mer på arbeidstilsynet.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.