Utleieforskriften må skjerpes

Publisert: 21.04.10

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet ber om at utleieforskriften endres på følgende punkter:

  • Det må stilles krav til utlysing og innhold i leiekontrakter ved utleie av kraftverk. Det samme kravet må gjelde også om eier ønsker å leie ut for en ny periode.
  • Utleieforskriften må slå fast at hovedregel skal være at eier skal drifte egne kraftverk, også ved utleie.
  • Forskriften må stille krav om at utsetting av drift og vedlikehold til driftsoperatør bare kan skje der driftsoperatør er eier i de aktuelle kraftverkene som skal driftes.
  • Det må stilles klare krav til organisasjon og kompetanse hos driftsoperatør og leietaker.
  • Eier skal ved utleie ha tilstrekkelig kompetanse til selv å utføre de konsesjonspålagte oppgavene, og til å opprettholde nødvendig kompetanse for å ta tilbake utleide kraftverk ved leietidens utløp.
  • Subsidiært ved utsetting av drift eller utleie skal driftsoperatør og leietaker skal ha driftsorganisasjon i landet.

     

Les hele uttalelsen til forbundet her.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.