Utleie av arbeidskraft 2011

Publisert: 23.02.12

– innholdet kan være utdatert

Fafo har på oppdrag fra Arbeidsdepartementet gjort undersøkelser som viser at bemanningsbransjen i Norge fortsatt er dominert av korte ansettelsesforhold og høy gjennomstrømming.

Ansatte i bemanningsforetakene utgjorde i 2010 om lag 1,7 prosent av alle lønnstakere i Norge (ca. 48 000 inklusive administrativt personale i bemanningsbyråene), men andelen er større og økende i enkelte bransjer.

Fafo har i samarbeid med SNF undersøkt utleie/innleie av arbeidskraft i Norge, med særlig søkelys på utleie av arbeidskraft gjennom bemanningsforetak.

Lønns- og arbeidsvilkår

Sentrale tema i undersøkelsen er lønns- og arbeidsvilkår for utleide arbeidstakere, herunder hvordan helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt for ansatte i arbeidsforhold der ansvaret er delt mellom kundebedrift (innleier) og arbeidsgiver (utleier), og hva som motiverer kundebedriftenes bruk av innleid arbeidskraft.

Fafo benytter ulike statistikkilder fra SSB og NHO Service for å belyse utviklingen i sysselsetting når det gjelder utleie av arbeidskraft. Undersøkelsen viser at antallet sysselsatte innen utleie har variert over de siste ti årene. Bransjen hadde sitt høyeste antall sysselsatte i 2008, fulgt av en kraftig nedgang i 2009 som stabiliserte seg i 2010. I 2011 er det igjen vekst i sysselsetting og omsetning. Blant arbeidstakere på korttidsopphold (personer som forventes å oppholde seg under seks måneder i landet) har nedgangen i sysselsetting fortsatt fra 2009 til 2010. For denne gruppen finnes det ingen tall for 2011.

Stor utskifting

I rapporten går det videre fram at det er få som forblir i bransjen lenge, og mange av oppdragene også er kortvarige. Sammensetningen av arbeidskraften illustrerer spennet innen utleie av arbeidskraft: fra østeuropeiske håndverkere via svenske sykepleiere til yngre norske arbeidstakere, som er i ferd med å etablere seg på arbeidsmarkedet. Undersøkelsen viser også at bemanningsbransjen fortsatt har en utfordring med arbeidstidsordninger og reell kontroll med at faktisk arbeidstid holdes innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser, herunder reglene for daglig/ukentlig arbeidstid og kravene til hvileperioder og friperioder.

Last ned hele rapporten her.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.