Utjevning av nettleien skal utredes på nytt

Publisert: 21.11.18

– innholdet kan være utdatert

Frp, Høyre, Venstre og KrF er enige om statsbudsjettet for neste år.

EL og IT Forbundet deltok på flere av budsjetthøringene i Stortinget, og fikk gjennomslag for flere viktige krav.

Regjeringen skal utrede nye modeller for utjevning av nettleien

I dag er det store og urettferdige forskjeller på hvor mye folk betaler i nettleie. Nå får regjeringen i oppdrag å utrede nye modeller for utjevning. Det har den også fått i oppdrag tidligere, men i likhet med EL og IT Forbundet mener Stortinget at regjeringen ikke har gjort dette godt nok. Derfor får den beskjed om å gjøre jobben på nytt gjennom følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man kan utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. Utredningen skal omfatte virkemidler som frimerkeprinsippet, utjevning av ikke-påvirkbare faktorer og for øvrig tiltak som bedrer konkurransen og bidrar til likere priser og en sikker strømforsyning til lavest mulig kostnad for strømkundene. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med dette som en egen sak.» 

I budsjetthøringen ba også EL og IT Forbundet om penger til utjevning av nettleien i 2019, men de borgerlige partiene har ikke satt av penger til det.

Arbeidet med fornybarsamfunnet styrkes

Økte bevilgninger til Enovas arbeid med energiomlegging, blant annet elektrifisering av transport, var et EL og IT Forbundets viktigste krav i budsjetthøringen.

Stortinget styrker overføringen til Enova med 100 millioner, utover de 344 millionene som regjeringen foreslo. Det er et godt bidrag til overgangen til fornybarsamfunnet og framtidig velferd utover oljealderen, selv om satsingen kunne vært enda sterkere.

Et annet viktig krav fra EL og IT Forbundet var økte bevilgninger til Klimasats. Det er en god støtteordning for klimatilpasning og tiltak for reduserte utslipp i norske kommuner og fylkeskommuner. Klimasats styrkes med 50 millioner, utover de 156,8 millionene som regjeringen foreslo.

EL og IT Forbundet er også fornøyd med at el-avgiften for vanlige forbrukere blir redusert, slik regjeringen foreslo. Avgiften er på et forbruk vi ønsker mer av, nemlig ren kraft. Det er første gang på 16 år at el-avgiften reduseres.

100 millioner til bredbånd i distriktene

Det settes også av 100 millioner til bredbåndsbygging i distriktene, i tråd med det EL og IT Forbundet ba om i budsjetthøringen.

Lite eller ingenting på arbeid og kompetanse

Det opprettes 500 plasser for varig tilrettelagt arbeid. Budsjettet legger likevel opp til over 4000 færre plasser innen arbeidsmarkedstiltak, sammenlignet med fjoråret.

Det blir heller ikke gjort noe med den økte beskatningen av vannkraften, opprettet flere IKT-studieplasser eller noen av de andre formålene vi ba om ekstra penger til innen utdanningsfeltet.

Datasentre som driver med krypto-produksjon ilegges ordinær sats i el-avgiften fra 1.1.2019.

Tidligere saker om statsbudsjettet 2019

EL og IT Forbundet ber om utjevning av nettleien

Forbundets kommentarer til forslaget til statsbudsjett og våre høringsnotater

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.