Utfordrer Frp om nordsjøturnus

Publisert: 18.05.11

– innholdet kan være utdatert

Innlegget i Dagens Næringsliv 18. mai er noe forkortet uten at det har betydning for innholdet. Her er hele innlegget:

“Fremskrittspartiet har nylig avsluttet sitt landsmøte. Ett av flere forslag som går på å svekke fagbevegelsen og myke opp Arbeidsmiljøloven (AML), er at såkalt nordsjøturnus tillates i helse- og omsorgsyrker og i servicenæringen. I den forbindelse er det relevant å spørre om Frp egentlig vet hva nordsjøturnus er?

Nordsjøturnus er forbeholdt arbeidstakere som arbeider offshore ute på oljeinstallasjonene i Nordsjøen. Det sier seg selv at dette er en arbeidsplass du ikke kan reise til og fra daglig. En praktisk løsning har blitt framforhandlet mellom partene i arbeidslivet, med godkjennelse av myndighetene. EL & IT Forbundet har inngått en slik avtale for våre medlemmer. De arbeider 12 timer i døgnet inklusivt 1 time fullt betalt spisepause. De bor på installasjonen, i motsetning til i landbasert virksomhet hvor man daglig reiser til og fra hjemmet. Det vil tilsi, at i tillegg til en eventuell 12 timers arbeidsdag kan man ha opptil flere timers reise hver vei mellom hjem og arbeidssted.

Et vanlig arbeidsår i Norge for dem med tariffavtale er 1950 timer (inkl. ferie) basert på 37,5 timers uke – i følge AML er arbeidsåret 2080 timer/40 timers uke.

Et arbeidsår i Nordsjøen er 1747,2 timer (inkl. ferie), trekker man fra den betalte spisepausen blir effektiv arbeidstid 1487,2 timer. De færre arbeidede timer blir fullt ut kompensert av arbeidsgiveren slik at lønna er den samme som om vedkommende hadde jobbet på land og reist til og fra hjemmet daglig. Våre medlemmer i Nordsjøen har også en del andre økonomiske tillegg som jeg ikke kommenterer her, men mitt spørsmål til Frp er: Når dere snakker om nordsjøturnus mener Frp da at arbeidsgiver skal betale full lønnskompensasjon for manglende timer opptil et normalarbeidsår?

Innarbeidingsordninger eksisterer også andre steder enn i Nordsjøen. Forutsetningen for dette er beskrevet AML mht. at fagforening med innstillingsrett kan inngå tariffavtale om sådan. Dette har fungert meget godt og alle søknader som innehar tilstrekkelig dokumentasjon fra de lokale parter blir godkjent. EL & IT Forbundet er ikke fremmed for at nordsjøturnus kan brukes i slike tilfeller. Så hvis Frp vil hjelpe oss med full lønnskompensasjon, slik som i Nordsjøen, så takker vi for støtten.

Eller er det ikke slik?”

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.