Utenlandske vikarbyråer legger ned

Publisert: 11.09.12

– innholdet kan være utdatert

Fra årsskiftet er det ikke lenger lov å levere utenlandsk arbeidskraft med lave lønninger i Norge. I 2013 innføres likebehandlingsprinsippet.

– De fleste av de utenlandske byråene har vært etablert ene og alene for å drive i Norge. De har operert med lønnsnivå som er sosialt uakseptabelt, men som har vært juridisk lovlig, sier Even Hagelien i NHO Service, som organiserer bemanningsbransjen.

Norske selskaper overtar

Ifølge Hagelien var veksten for de norske vikarselskapene i andre kvartal sterkere enn ventet, og sterkere enn den økonomiske utviklingen ellers skulle tilsi. Han tror en av forklaringene kan være at de norske selskapene nå er i ferd med å overta markedet etter utlendingene som trekker seg ut.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.