Usikker framtid for 1881 i Lærdal

- innholdet kan være utdatert

Den usikre situasjonen for 1881-avdelingen i Lærdal kom fram i forbindelse med arbeidsrettsaken i Sogn tingrett i november. Til Sogn Avis sa administrerende direktør i Opplysningen 1881 AS, Jan Erik Sørgaard, at det ikke var noen tvil om at selskapet har overkapasitet og at Lærdal ligger dårligst an med tanke på videre nedbemanninger.
Hovedtillitsvalgt for Opplysningen 1881, Hjørdis Henriksen, sier ledelsen foreløpig ikke snakker om oppsigelser eller nedleggelse, men om «kapasitetsbegrensninger».
– I dag er det Lærdal som drives billigst av alle avdelingskontorene og husleiekontrakten er blant annet forlenget til 2014. Vi ser ingen grunn til at selskapet skal gå løs på Lærdal og vi er innstilt på å se på løsninger for å unngå dette, sier Hjørdis Henriksen til Nettverk1.no.
Plasstillitsvalgt ved avdelingskontoret til Opplysningen 1881 i Lærdal, Anne Elin Tunsberg, frykter at det hele kan ende med nedleggelse av Lærdal. Det rammer i tilfelle 30 ansatte.