Unødvendig milliardtap i Troms Kraft

- innholdet kan være utdatert

Granskerne Leif Lea Nergaard, Nordscan Partners og Marius Svensvoll Langnes, advokatfirmaet Grette, har gått gjennom seks konkrete saker i Troms Kraft fra perioden 2000 til 2012, skriver Dagens Næringsliv.

Blant sakene er
Saker som har vært holdt skjult for eierne og offentligheten og saker som har påført Troms Kraft milliardtap. Tapet i forbindelse med Kraft & Kultur ab kunne vært unngått med bedre kontroll.
– Troms Kraft hadde en svak ledelse, svak økonomifunksjon og svake kontrollsystemer, sa gransker Nergaard da han presenterte rapporten.
Granskernes framlagte rapport, til en kostnad av 30 millioner kroner, levner ikke mye ære til selskapets ledelse. 
Les mer i Nordlys.
Nordlys har mer om saken.
NRK/Nordnytt skriver at det blir endringer i Troms Kraft.