Unntaksreglene bør videreføres

Publisert: 25.10.11

– innholdet kan være utdatert

Som følge av finanskrisen ble dagpenge- og permitteringsregelverket utvidet på flere områder i løpet av 1. halvår 2009. Dette ble gjort for å gjøre det lettere for arbeidsgiver å holde på kvalifisert arbeidskraft i en periode med lav aktivitet og nedgangskonjunktur.

Regjeringen foreslår å reversere endringene fra 1. halvår 2009 med virkning fra 1. januar 2012. Dette innebærer:
– at bedriftenes arbeidsgiverperiode forlenges fra fem til ti dager ved minst 40 prosent permittering,
– maksimal periode med dagpenger under permittering reduseres fra 52 til 30 uker for nye tilfeller samtidig som arbeidsgivers fritak fra lønnsplikten tilsvarende reduseres til 30 uker.
– at kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger under permittering økes fra 40 til 50 prosent.

LO mener at den vanskelig situasjonen internasjonalt, som lett kan slå tilbake på arbeidsmarkedet i Norge, tilsier at dagens unntaksregler bør videreføres.

– I mange tilfeller vil en aktuell form for permittering være å permittere med en lavere prosentsats enn 50, noe også permitteringslønnsloven åpner for, sier Knut Bodding, leder i LOs forhandlings- og HMS-avdeling. -Det kan for eksempel være aktuelt å redusere arbeidstida til tre dager i uka. Men når slik permittering ikke gir rett til dagpenger, vil både arbeidsgivere og arbeidstakere søke å unngå det.

Bodding sier at en adgang til å redusere arbeidstida med 40 prosent åpner for mer fleksible former for permittering og også til å fordele byrdene ved permitteringer blant flere arbeidstakere.

– Arbeidsgiver blir straffet økonomisk dersom permitteringene deles på flere arbeidstakere. Arbeidsgiver måtte før betale full arbeidsgiverperiode (10 fulle dager) for hver permittert. Det vil med andre ord si at det er dobbelt så dyrt for arbeidsgiver å permittere to arbeidstakere 50 prosent enn å permittere en arbeidstaker 100 prosent.

LO ser det som ønskelig at en arbeidsgiver kan fordele ulempen ved permittering på et større antall arbeidstakere ved rullerende permittering.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.