Unntakslandet Norge

Publisert: 08.02.11

– innholdet kan være utdatert

Det var 16 EU-land pluss Norge som i 2009 hadde en offentlig gjeld som lå under 60 prosent av BNP. Hellas toppet statistikken i 2009 med en gjeld på 128.6 prosent etterfulgt av Italia med 116 prosent av BNP. Landet med lavest gjeld er Estland som har en gjeld tilsvarende 7.2 prosent av BNP.

Både EU27 og EA16 hadde samlet sett en gjeld som tilsvarte over 60 prosent av BNP. Irland var det landet som økte gjelden mest, som fra 2008 til 2009 økte med 21.2 prosent. Norge bekrefter sin posisjon som unntakslandet. Norge hadde i samme periode en reduksjon i gjelden på 6.1 prosent.

Les hele rapporten fra Eurostat her.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.