Unntak fra kompetanseforskriften

Publisert: 29.05.13
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

NVE har fått spørsmål om hvordan forskriften vil praktiseres for mindre vannkraftverk. På den bakgrunn har NVE satt en grense for hvilke anlegg og konsesjonærer som ikke omfattes av forskriften. At bare ca 1/3 av småkraftverkene har egen anleggskonsesjon etter energiloven og dermed omfattes av kompetanseforskriften, bidrar også til denne konklusjonen.

For vannkraftverk med større installert effekt enn 10 MW vil det kreves minst en ansatt med kompetanse innen praktisk drift av kraftverket, ledelse og kontroll. For større kraftverk vil det være behov for økt bemanning.

Les mer om NVEs vurderinger angående unntaksvedtaket.

 

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.