Unngå fallulykker

- innholdet kan være utdatert

Statistikkene til Arbeidstilsynet viser at fall er hovedårsaken til personskader i arbeidslivet. Tilstrekkelig sikring av arbeid på tak og i høyden vil gi raskere gjennomføring av arbeidet, færre skader og lavere samfunnsmessige kostnader.
I Arbeidervern sin jusspalte i nummer 4/2012 skriver jurist Ingrid Sælen Aanderud fra Arbeidstilsynet Vestlandet om regelverket for arbeid i høyden. Relevante forskrifter er bruksforskriften og stillasforskriften.
Les mer på arbeidstilsynet.no.