Unge menn utsatt for arbeidsskader

Publisert: 06.04.10

– innholdet kan være utdatert

Dette viser en fersk rapport fra Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og -helse (NOA) og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Rapporten gir et beskrivende bilde av arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer blant norske yrkesaktive. 16 000 har deltatt i den landsomfattende undersøkelsen, og overlege Hans Magne Gravseth har vært prosjektleder i studien. 

– Det at unge menn er mest utsatt kan være et resultat av at mange av disse arbeidstakerne ofte jobber i mer risikoutsatte yrker, ved siden av en kombinasjon med mindre yrkeserfaring, sier Gravseth.

I elektriker, elektromontør og telemontøryrkene viser rapporten at forekomsten av arbeidsrelaterte helseproblemer er i overkant av 10 prosent, mens 15 prosent av de spurte har pådratt seg arbeidsskader i løpet av det siste året.

Gravseth er kjent med at det forekommer underrapportering når det gjelder yrkesrelaterte skader. Han mener det må gjøres drastiske tiltak for å gjøre noe med dette. Det er flere tilfeller fra elektrikerbransjen at strømgjennomgang ikke rapporteres inn.

– Jeg synes det er alvorlig at man vegrer seg med å innrapportere slike ulykkestilfeller, fordi man kan bli straffet med bøter. Jeg mener man må gå inn å revurdere, og endre hele systemet siden disse arbeidsulykkene er av en så alvorlig karakter og derfor skal meldes, sier Gravseth til FriFagbevegelse.no.

Ut fra rapporten viser tallene at elektrisk støt forekommer i mindre enn én prosent av arbeidsskadetilfellene, mens at det ikke finnes noen tilfeller i kraftbransjen. I en tidligere STAMI-rapport har man anslått at det riktige tallet blant elektrikere ville være rundt 3000.

Underrapportering av yrkesskader er imidlertid et gjennomgående problem i mange yrkesgrupper.

– Det antas at problemet er størst i små bedrifter, selv om vi ikke har noen klare data på det, sier Gravseth.

Studier rundt arbeidsrelaterte helseproblemer og uførhet ligger også i rapporten. Gravseth kunne opplyse at så mange som 1.823 personer svarte ja på spørsmålet på om de gjennom det siste året har opplevd fysiske eller psykiske helseproblemer knyttet til arbeidet deres.

Rapporten viser at årsaken til disse lidelsene ofte er tunge løft og ubekvemme arbeidsstillinger. Den siste kategorien bruker også flere håndverkere som årsak til sine helseproblemer.

Les hele rapporten her.

Relevante artikler

Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).
The Electricians’ and IT Workers’ Union has submitted demands on several fronts.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.