Unge med smerter

Publisert: 25.09.14

– innholdet kan være utdatert

I en ny studie av nyansatte arbeidstakere rapporterte 24 prosent skuldersmerter mens 15 prosent rapporterte om nyoppståtte skuldersmerter etter ett år.

Resultater fra forskningsprosjekt ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har tidligere vist at unge voksne som rapporterte nakke – og skulderplager i løpet av yrkesrettet videregående utdanning, hadde tre ganger så høy risiko for å ha plager etter at de gikk inn i arbeidslivet.

Les mer om den nye studien her.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.