Ungdomskurs i september

Publisert: 29.08.12

– innholdet kan være utdatert

Årets kurs har tre områder som hovedfokus. Det er skolebesøk, verving og formidlingsteknikk. Mye av tiden på kurset er satt av til tema skolebesøk, det er derfor en stor fordel om deltakeren driver med, har deltatt eller har lyst å drive med skolebesøk.

Rammeprogram

Dag 1

12:00 Ankomst
Lunsj, åpning og bli kjent, taleteknikk, middag/sosialt samvær.

Dag 2

09:00 Oppstart
EL & IT Forbundet 101, tema skolebesøk, tema verving/bevaring v/prosjektsekretær Ronny Paulsen, middag/sosialt samvær.

Dag 3

09:00 Oppstart
Mer om temaet verving, debattrening, avslutning.

Påmelding

Hvert distrikt har en kvote på 3 personer, så du må snakke med distriktet om påmelding/deltakelse. Endelig påmelding og spørsmål sendes ungdomssekretær Dagfinn Svanøe på dagfinn.svanoe@elogit.no

Påmeldingsfristen er 2. september.

Om kursstedet

Sem gjestegaard i Asker ligger en liten kjøretur med buss fra Gardermoen og er derfor lett å komme seg til.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.