Ungdommen møtes i mai

Publisert: 29.03.11

– innholdet kan være utdatert

Konferansen er for medlemmer av distriktenes ungdomsutvalg. Hvert distrikt stiller med tre deltakere, med mulighet for flere deltakere hvis ikke alle distrikter stiller. Sett opp prioritert påmeldingsliste fra distriktene.
Det er viktig at alle distrikter stiller med tre personer og sender dem som er aktuelle for verv.

Tema for konferansen

Det skal velges nytt sentralt ungdomsutvalg med leder og valg av ungdomssekretær, så valg er ett av temaene. Andre temaer er:

  • Hva skal det sentrale ungdomsutvalget jobbe med
  • Internasjonalt samarbeid

Økonomi:

Det sentrale ungdomsutvalget dekker alle utgiftene. Husk å ta med bekreftelse på tapt arbeidsfortjeneste fra egen arbeidsgiver. Ta også med alle kvitteringer.

Påmelding

Påmelding skjer gjennom distriktet til christine.bar@elogit.no innen mandag 2. mai.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.