Ungdom rammes hardest av pensjonsreformen fra 2011

- innholdet kan være utdatert

Eystein Garberg, leder av Elektroarbeidernes Fagforening i Trondheim, har skrevet pamfletten «Rettferdig pensjon på 1-2-3».

«Håndboka» er Garbergs bidrag før LO-kongressen i mai 2017. Han håper den gir inspirasjon og økt interesse for pensjonsspørsmål, spesielt blant de unge.

– Det er dagens unge som rammes hardest om vi ikke klarer å endre urettferdigheten i dagens pensjonssystem, påpeker Garberg.

Bakgrunn for pamfletten

Garberg ble fortalt at dette systemet støttes av LO og han kunne ikke tro det var sant. Derfor startet han innsamling av informasjon for å finne ut av urettferdighetene. Han mener det må være et mål å få rettferdigheten tilbake og få fram sannheten om hva LO mener om vår tids største velferdsreform.

Privat sektorInnholdet er konsentrert om pensjon for arbeidstakere i privat sektor. Offentlig sektor har andre ordninger som Garberg ikke omtaler. På sin måneders jakt innen pensjonsregler og –ordninger, har han ikke rukket å se på uførepensjonen.

Som Garberg skriver i forordet: «Den skal vi ikke glemme, for den må ta vare på en ganske høy andel av LOs medlemmer»!

Pamfletten er utgitt på Forlaget Manifest/Manifest Tankesmie AS med støtte fra Pensjonistforbundet, EL og IT Forbundet og aksjonen Rettferdig pensjon. Boka kan bestilles på Manifest Forslags nettsider.