Ungdom rammes hardest av pensjonsreformen fra 2011

Publisert: 05.01.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Eystein Garberg, leder av Elektroarbeidernes Fagforening i Trondheim, har skrevet pamfletten «Rettferdig pensjon på 1-2-3».
«Håndboka» er Garbergs bidrag før LO-kongressen i mai 2017. Han håper den gir inspirasjon og økt interesse for pensjonsspørsmål, spesielt blant de unge.

– Det er dagens unge som rammes hardest om vi ikke klarer å endre urettferdigheten i dagens pensjonssystem, påpeker Garberg.

Bakgrunn for pamfletten

  • Garberg oppdaget at medlemmene i fagforeninga risikerer en pensjon på under 40 prosent av lønn etter mer enn 40 år i full jobb.
  • En akademiker med nøyaktig samme opptjening som en arbeider kan få 60 000 mer i pensjon hvert eneste år – bare fordi han lever en akademikers liv med høyere levealder og senere yrkesstart.

Garberg ble fortalt at dette systemet støttes av LO og han kunne ikke tro det var sant. Derfor startet han innsamling av informasjon for å finne ut av urettferdighetene. Han mener det må være et mål å få rettferdigheten tilbake og få fram sannheten om hva LO mener om vår tids største velferdsreform.

Privat sektor

Innholdet er konsentrert om pensjon for arbeidstakere i privat sektor. Offentlig sektor har andre ordninger som Garberg ikke omtaler. På sin måneders jakt innen pensjonsregler og –ordninger, har han ikke rukket å se på uførepensjonen.

Som Garberg skriver i forordet: «Den skal vi ikke glemme, for den må ta vare på en ganske høy andel av LOs medlemmer»!

Pamfletten er utgitt på Forlaget Manifest/Manifest Tankesmie AS med støtte fra Pensjonistforbundet, EL og IT Forbundet og aksjonen Rettferdig pensjon. Boka kan bestilles på Manifest Forslags nettsider.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.