Undervisning i Itunes

Publisert: 05.01.12

– innholdet kan være utdatert

Telemark fylkeskommune er første i Norge til å produsere undervisningsmateriale for videregående skoler for iTunes U. Helt siden forrige vår har Telemark fylkeskommune jobbet med å få opprettet en iTunes-konto i undervisningsøyemed.

Omvendt undervisning

Prosjektet er basert på den pedagogiske modellen omvendt undervisning, hvor elevene ser forelesninger på nett på egenhånd, og tiden i klasserommet brukes på aktiviteter og engasjement i plenum.

Læreren skal dermed få mer tid til å veilede hver enkelt elev, og kan ta hensyn til individuelle elevers kunnskapsnivå og læreevne.

Videoene er helt gratis, tilgjengelig for alle, og dekker et bredt spekter av fag og tema.

Først i Norge

På universitetsnivå har NTNU i Trondheim og Universitetet i Stavanger levert undervisningsmateriale til iTunes U siden 2009, men Telemark fylkeskommune er først ute med innhold for videregående skole.

Prosjektleder Rune Mathisen er stolt over at Telemark fylkeskommune er den første fylkeskommunen i landet med et slikt tilbud.

Les mer på computerworld.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.