Undersøkelse om europeisk energibransje

Publisert: 06.12.12

– innholdet kan være utdatert

Undersøkelsen er basert på nasjonale rapporter fra medlemslandene og viser at energisektoren har gjennomgått radikale reformer de siste 20 år. Én av årsakene er flere EU-direktiv som har bidratt til omfattende liberalisering av sektoren nasjonalt.

Andre resultater:
  • Fra nasjonalt monopol til konkurranseutsatt bransje hvor EU er markedet
  • Utvikling til færre og større aktører som til dels opererer globalt
  • Større fokus på fornybar energi, fjernvarme og nye transportløsninger har endret strukturene i markedet
  • Reduksjon i antall ansatte har vært betydelig i perioden og omstrukturering, outsourcing og reorganisering har preget bransjen
  • Organisasjonsgraden i bransjen er fortsatt høy og det samme gjelder kollektivavtaledekningen

Les deler eller hele rapporten på euronline.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.