Umoe IKT sparker og ansetter

Publisert: 12.02.10

– innholdet kan være utdatert

Konsernsjef Erik Villum sier rett ut at de ansatte som må gå nå har feil kompetanse. Noen av disse arbeidstakerne har arbeidet i selskapet 30-40 år. Umoe IKT-ledelsen kvitter seg også med ulønnsomme ansatte.

Denne prosessen skjer knapt ett år etter forrige nedbemanningsrunde.

Rammer bredt

– Ledelsen begrunner nedbemanningen med at Umoe IKT har tapt en stor kontrakt som selskapet har hatt i nær 18  år. Tap av kontrakten kan forklare en del av oppsigelsene, men denne runde rammer bredere enn at det kan relateres til denne ene kontrakten, mener hovedtillitsvalgt for EL & IT Forbundet, Svein Åge Samuelsen.

Etterlyser kompetansetiltak

Selv om selskapet gjennomgår et teknologiskifte, mener hovedtillitsvalgt at selskapet må iverksette kompetansetiltak for ansatte i stedet for å kjøre ansettelser og oppsigelser samtidig.

Uenige om opppsigelseskriterier

Tillitsvalgt og selskapet er sterkt uenige om kriteriene for nedbemanningen. Selskapet kjører ensidig på kompetanse, mens tillitsvalgte mener lovverket må følges og krever bruker av ansiennitet.

60 mister jobben i Umoe IKT (digi.no)

Sparker veteraner og de lite lønnsomme (digi.no)

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.