Ulovlige forhold i byggebransjen

Publisert: 16.02.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

I forrige uke gjennomførte Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet, Kemneren, Nav Kontroll og Tolletaten en felles kontroll på 60 byggeplasser i Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. Kontrollen markerte starten på et mer etablert samarbeid mot kriminalitet i arbeidslivet.

Foreløpige funn og resultater:
  • Ca. 10 mill. kroner er skyldig i skatter og avgifter
  • 6 stansinger grunnet farlig arbeid
  • 4  pågrepet og bortvist fra riket for overtredelse av utlendingsloven
  • 20 personer av 150 kontrollerte manglet skattekort
  • 10 virksomheter mangler registrering i mva-register
  • 100 arbeidstakere ikke meldt inn i NAVs arbeidsgiver- og arbeidstakerregister

-Funnene er dessverre i samsvar med det vi har antatt på forhånd, og vi ser at det er behov for en samlet innsats, sier regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet Oslo.

Les mer på nettsiden til Arbeidstilsynet.

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.