Ulønnsom outsourcing

Publisert: 10.08.12

– innholdet kan være utdatert

Working Lives Research Institute (WLRI) ved London Metropolitan University sier følgende om outsourcing i en av sine hovedkonklusjoner:

”Til tross for over 25 år med erfaring må til og med mer akademiske tilhengere av outsourcing innrømme at det er svært få konkrete bevis på at outsorcing av offentlige tjenester har vært i samfunnets interesse”.
 
Outsourcing betyr risiko

Undersøkelsen viser også hvilke risikoer som er tilknyttet outsourcing. Blant annet er det funnet at kvaliteten på tjenestene svekkes og at konkurransen som oppstår ofte medfører et såkalt ”race to the bottom” for de ansattes lønns og arbeidsvilkår, skriver Eurologgen.

Det vises blant annet til et konkrete eksempel om at spredning av bakterier i britiske sykehus har oppstått fordi renholdstjenestene ikke lenger var av samme kvalitet etter at området ble skilt ut fra sykehusets egen drift.

Mer om temaet på nettsiden til EPSU.

Hele undersøkelsen til WLRI.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.