Ulik hverdag for kraftselskaper

- innholdet kan være utdatert

Det er tverrpolitisk enighet i TrønderEnergis styre om at kraftselskapet skal være offentlig eid. Konserntillitsvalgt Arne Per Bjerkås har med andre ord fine dager på jobb.
Kraftgiganten i Sør-Trøndelag opplever nemlig gode dager. Til sammen eier 22 kommuner andeler i kraftselskapet. 10 prosent av disse er Trondheim kommunes. Bjerkås mener bestemt at det er de siste årene med Arbeiderparti-styre i byen at TrønderEnergi har fått vokse og bli det energilokomotivet som Sør-Trøndelag fylke trenger.
– Vi råder grunnen vår selv. Vi har et kompetent styre og gode politiske relasjoner, samt politikere som er opptatt av at kraftverket vårt skal være 100 prosent offentlig, sier Bjerkås til Nettverk.

Tappes for penger


I motsetning til Trondheim kommune og TrønderEnergi, er hverdagen til Svein Davidsen og BKK (Bergenshalvøens kommunale kraftselskap) en helt annen. Norges femte største kraftselskap har et eierforhold der kommunene også er majoritetseiere. Statkraft og Bergen kommune har de to største eierandelene med henholdsvis 49.9 og 33,4 prosent av aksjene. Dette har skapt store problemer for BKK. Det borgerlige flertallet i Bergens bystyre har i følge Davidsen vært mer opptatte av å tappe kraftselskapet for utbytte enn å utvikle det industrielt.
– Eierne har tatt ut over 4 milliarder kroner de siste tre årene. Dette har ført til at vi står igjen med kun 32 prosent av egenkapitalen vår. Det siste er ikke gunstig for den kommende driften av BKK, sier Davidsen.
Les hele artikkelen på nettverk1.no.