Ukvalifisert heisarbeid i Oslo

Publisert: 21.04.10

– innholdet kan være utdatert

Flere heismontører i Oslo-området har oppdaget at det har vært utført ikke-kvalifisert arbeid på det elektriske anlegget på heiser eid av Oslo kommunes foretak, Undervisningsbygg og Omsorgsbygg. Arbeidet som har vært utført, er å bytte ut alarmene i heisstolen og toveiskommunikasjonen mellom heiskupéen og en ekstern vaktsentral.

– Vi har oppdaget blant annet at det gamle alarmanlegget bare er klipt ned, og da bryter en også nødlyset i heisen. En del av ledningene til alarmen har bare vært teipet fast, forklarer Rune Larsen, styremedlem i Heismontørenes forening til FriFagbevegelse.

Fagforeninga kontaktet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og meldte inn at de mente at det var uautoriserte personer som jobba på heisanlegget. DSB kontaktet Hafslund som har tilsynsansvaret i Oslo. Selve revisjonen av firmaet som utførte heisarbeidet, Moelven Elektro, ble foretatt av Infratek.

I revisjonsrapporten går det klart fram at verken virksomhetens faglig ansvarlig eller de som utførte arbeid på heisen var kvalifisert for heisarbeid. I rapporten heter det at firmaet har utført arbeid på heisene ved Mortensrud skole, Manglerud videregående skole og andre skoler tilknyttet Undervisningsbygg.

Les mer på FriFagbevegelse.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.