Uforståelig nedsalg i Telenor

Publisert: 27.01.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Tvunget til retrett

Høyre/Frp-regjeringen ønsket å få fullmakt fra stortingsflertallet på nedsalg i Kongsberg Gruppen, Flytoget og Statskog. Dette ville ikke KrF og Venstre gi den.

– Vi er glad for at Venstre og KrF stoppet nedsalget i disse statlige selskapene. En aktiv næringspolitikk fordrer et sterkt statlig eierskap som bidrar til sysselsetting og verdiskaping.

Nedsalg i Telenor

Regjeringen fikk flertall, ved støtte fra Venstre og KrF, til å redusere statens eierandel i Telenor fra 54 til 34 prosent. Telenor er et stabilt selskap i vekst, som har gitt god avkastning til fellesskapet.

– Nedsalg i Telenor vil sannsynligvis medføre at inntektene fra salget plasseres i utenlandske aksjer. Det er en dårlig plasseringsstrategi, da selskapet har gitt bedre avkastning enn eksempelvis pensjonsfond utland.

– Telenor har tjent på statens langsiktige og industrielle eierskap. Dette har vært en viktig suksessfaktor for selskapets satsing internasjonalt. Selskapet er fortsatt i utvikling, og kan gi fellesskapet inntekter og verdiøking langt utover det et salg vil innbringe. 

Beredskap og infrastruktur

Telenor er viktig for samfunnssikkerheten og landets beredskap. Med staten som majoritetseier sikres disse viktige funksjonene.

– Det er tvilsomt om regjeringens forsikringer om å sikre infrastrukturen og beredskapshensynet ved et negativt flertall i selskapet kan ivaretas med staten som minoritetseier i et internasjonalt selskap. Det er grunn til å minne støttepartiene om at hvem som helst kan kjøpe seg opp som majoritetseier i Telenor når staten selger seg ned. Et nedsalg blir en kime til bekymring for hvem som eier og styrer kritisk nasjonal infrastruktur. 

Anstendige arbeidsforhold

Statlig majoritetseierskap har vært viktig for EL & IT Forbundet for å sikre utbygging og kontroll over kritisk infrastruktur. Det har også vært viktig for selskapets egen utvikling, og for selskapets opptreden internasjonalt overfor ansatte og underleverandører. Takket være statens majoritetseierskap har Telenor undertegnet global avtale med arbeidstakerne og innført en restriktiv kontroll med hensyn til arbeidsforhold og bruk av barnearbeid internasjonalt.

– Dette settes nå i spill for noen sølvpenger, siden det allerede ligger en fullmakt fra Stortinget til å redusere statens eierskap som del av en eventuell industriell løsning.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.