Tyrkia:DHL må anerkjenne fagforeningen

- innholdet kan være utdatert

Nå står oppsagte arbeidere utenfor DHLs lokaler for å vise motstand mot oppsigelsene.
Tumtis har gjort en rekke forsøk på å få dialog med den lokale ledelsen og prøve å finne løsninger, men uten noen framgang. Den lokale bedriftsledelsen fortsetter å presse fagorganiserte arbeidere til å melde seg ut av Tumtis ved å true dem med at de ellers vil miste jobben.

Arbeiderne krever retten til å være fagorganisert og danne fagforening på arbeidsplassen sin uten trusler og trakassering fra bedriftsledelsen. De ber om din støtte.

Eies av Deutsche Post


DHL er verdens største transportkonsern og en av verdens største arbeidsgivere med over 470.000 ansatte. Selskapet eies av Deutsche Post, det privatiserte postselskapet i Tyskland. I Tyskland respekterer DHL fagforeningene, og forhandler med dem. Selskapet skryter også av å ta samfunnsansvar.


Men ikke i Tyrkia


I Tyrkia har medlemmer av det tyrkiske transportarbeiderforbundet Tumtis prøvd å organisere DHL-ansatte — men selskapet har sparket 24 av dem. Disse arbeiderne står nå utenfor DHLs lokaler. De krever å få jobbene sine tilbake, og de krever retten til å få danne fagforening. Den lokale bedriftsledelsen har gitt beskjed til alle sine ansatte at de må velge mellom jobb og fagforening.


ITF ber om solidaritet


Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen, ITF, som representerer 4,5 millioner medlemmer i 153 land, har bedt om en verdensomspennende solidaritetskampanje med DHLs ansatte i Tyrkia. Kravet er at selskapet må opptre slik det hevder på nettsidene sine at det gjør — nemlig å vise samfunnsansvar og respektere ansattes rettigheter.


Det er viktig å si fra til selskaper som DHL at det ikke er nok å vise respekt overfor arbeidere i land med sterke fagforeninger. Retten til å danna fagforeninger er en universell rettighet som også må respekteres i land som Tyrkia. 


Delta i e-postkampanjen mot DHL her.
 
.