Tydelig dom – Relacom anker

Publisert: 19.03.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Saken dreier seg om fire oppsagte medlemmene av EL & IT Forbundet, som gikk til sak mot Relacom med krav om at oppsigelsene måtte kjennes ugyldig. De fire vant saken i tingretten. Retten mente Relacom hadde lagt til grunn en for snever utvelgelseskrets i nedbemanningsprosessen. 

God sak

Forbundet mener medlemmene har en god sak for lagmannsretten. Medlemmene kan stå i sine stillinger inntil det foreligger rettskraftig avgjørelse fra lagmannsretten. Det er sannsynlig med hovedforhandling i perioden september – november.

Fikk medhold

De fire oppsagte medlemmene fikk fullt medhold i dommen 13. februar i år. Retten la enstemmig til grunn at det ikke var saklig å innsnevre utvelgelsesområdet til den enkelte fagavdeling i Østfold.

Sterk kritikk

Tingretten kom også med sterk kritikk av saksbehandlingen og mente at prosessen i forkant av oppsigelsene ga grunnlag for oppreisningserstatning. Saksøkerne fikk også tilkjent saksomkostninger.
De fire medlemmene er henholdsvis 47, 58, 59 og 60 år.
Relacom AS er et landsdekkende selskap med ca 1 860 ansatte som driver med utbygging, installasjon, drift og vedlikehold av telefoni-, mobil- og datalinjer og TV.

Viktig sak

– Våre medlemmer i denne saken har fra 14 til 36 års ansiennitet. Dette er en viktig sak, sier Wahl.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.