Tydelig dom – Relacom anker

- innholdet kan være utdatert

Saken dreier seg om fire oppsagte medlemmene av EL & IT Forbundet, som gikk til sak mot Relacom med krav om at oppsigelsene måtte kjennes ugyldig. De fire vant saken i tingretten. Retten mente Relacom hadde lagt til grunn en for snever utvelgelseskrets i nedbemanningsprosessen. 

God sakForbundet mener medlemmene har en god sak for lagmannsretten. Medlemmene kan stå i sine stillinger inntil det foreligger rettskraftig avgjørelse fra lagmannsretten. Det er sannsynlig med hovedforhandling i perioden september – november.

Fikk medholdDe fire oppsagte medlemmene fikk fullt medhold i dommen 13. februar i år. Retten la enstemmig til grunn at det ikke var saklig å innsnevre utvelgelsesområdet til den enkelte fagavdeling i Østfold.

Sterk kritikkTingretten kom også med sterk kritikk av saksbehandlingen og mente at prosessen i forkant av oppsigelsene ga grunnlag for oppreisningserstatning. Saksøkerne fikk også tilkjent saksomkostninger.

De fire medlemmene er henholdsvis 47, 58, 59 og 60 år.

Relacom AS er et landsdekkende selskap med ca 1 860 ansatte som driver med utbygging, installasjon, drift og vedlikehold av telefoni-, mobil- og datalinjer og TV.

Viktig sak– Våre medlemmer i denne saken har fra 14 til 36 års ansiennitet. Dette er en viktig sak, sier Wahl.