Tvetydig om norsk arbeidsliv

Publisert: 24.06.13

– innholdet kan være utdatert

Ingen av programmene gir tydelige holdninger til fagbevegelsen, men flere av forslagene fører til store endringer i arbeidslivet om den borgerlige blokken vinner valget 9. september.

Høyres program

Partiet mener nå, i motsetning til tidligere, at det er en fordel med et organisert arbeidsliv og høy organisasjonsgrad, og at partiet vil videreutvikle og modernisere den norske modellen.

Høyres forslag på arbeidslivsområdet kan også bygge på den innsikt at norsk arbeidsliv kan endres gjennom mer indirekte virkende mekanismer like mye som gjennom politiske programmer. De to viktigste er:

  • Markedskrefter via internasjonalisering
  • Konkurranseutsetting og privatisering av velferdsproduksjon

 

Les hele analysen på arbeidslivet.no

Frps program

Det går så bra i Norge at Fremskrittspartiet i sitt handlingsprogram ikke vil vedstå seg at de vil endre noe:

“Et sterkt trepartssamarbeid mellom arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden og myndighetene har vist seg å være vellykket for å sikre forutsigbare rammevilkår, nødvendig moderasjon og evne til omstilling.”

Noe annet kommer fram i prinsipprogrammet:

“Et fritt arbeidsmarked fungerer imidlertid ikke godt så lenge monopollignende organisasjoner inngår avtaler sentralt for arbeidstakere og arbeidsgivere.”

Les hele analysen på arbeidslivet.no

Venstres program

Budskapet er ingen erklært motstand mot den norske modellen og kritikk av fagbevegelsen. En bokstavelig gjennomføring av programmet ville imidlertid i praksis innebære en stor endring av norsk arbeidsliv.

Problemet er bare at det partiet ønsker seg innebærer endringer i viktige mekanismer for det som skal til for de gode resultater som er oppnådd til nå.

Les hele analysen på arbeidslivet.no

Relevante artikler

Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).
The Electricians’ and IT Workers’ Union has submitted demands on several fronts.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.