Trues under tilsynsjobb

Publisert: 07.01.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

72 inspektører som jobber spesielt med sosial dumping, er blitt spurt som sine erfaringer fra arbeidet. At få av dem har blitt utsatt for vold, mener de skyldes at de tar forholdsregler når de skal ut på slike tilsynssaker – som at de alltid drar to og to, skriver Frifagbevegelse.

Bred erfaringsrapport

Arbeidstilsynet mener det er en ekstra utfordring å ivareta inspektørenes sikkerhet i forbindelse med forebygging av sosial dumping. Men undersøkelsen dreier seg ikke bare om inspektørenes egne arbeidsforhold. Inspektørene har også svart på spørsmål om arbeidsvilkårene ute på arbeidsplassene de besøker, som lønn og avtaler, sikkerhet og verneutstyr, og seriøsitet i virksomhetene i de ulike næringene.

Arbeidstilsynets temablad "Erfaringer fra Arbeidstilsynets tilsyn mot sosial dumping"

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.