Truer med å kvele fagforeningsledere

Publisert: 12.08.14

– innholdet kan være utdatert

Myndighetene i Swaziland har gjennom mange år systematisk brutt faglige rettigheter. Fagforeningsledere har blitt fengslet, fagforeninger har mistet retten til å fungere som fagforening, streiker og demonstrasjoner har blitt forbudt.

I samarbeid med det internasjonale LO – International Trade Union Confederation – har Labourstart satt i gang en e-postaksjon rettet mot myndighetene i Swaziland.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.