Trivsel på arbeidsplassen

Publisert: 23.08.12

– innholdet kan være utdatert

Både stress og trivsel oppleves individuelt, men tiltak på arbeidsplassen kan bidra til å forebygge stress og fremme trivsel. En virksomhet har gode muligheter til å bekjempe stress og skape arbeidsplasser som først og fremst er preget av trivsel, arbeidsglede, engasjement og effektivitet. Trivsel kan også bidra til lavere sykefravær, skriver Idèbanken på sin nettside. 

Nytt materiell fra Idébanken

Å fremme trivsel er en del av arbeidsmiljøarbeidet og trenger ikke å være en ekstra byrde for arbeidsplassen. Det kan derimot ses på som en god mulighet til å ta tak i forpliktelsen til å jobbe med psykososialt arbeidsmiljø.
For å hjelpe virksomhetene med dette arbeidet, lanserer nå Idébanken en pakke med materiell, metoder og verktøy. Publikasjonene er utarbeidet av danske Videncenter for Arbejdsmiljø i samarbeid med ulike fagpersoner og fagmiljøer.

Les mer og last ned brosjyrer på idebanken.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.