Trepartsavtale om likestilling?

Publisert: 26.09.12

– innholdet kan være utdatert

Skjeie-utvalget ble oppnevnt av regjeringen i februar 2010. Utvalgets oppgaver har vært å utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse.

Framtidas likestilling

Utvalget har presentert to rapport, den siste, NOU 2012:15, ble overlevert til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen tirsdag 25. september.

Rapporten danner grunnlag for “en helhetlig og kunnskapsbasert likestillingspolitikk for framtida”.

Likestilling i arbeidslivet

LO er særlig glade for at utredningen foreslår en særlig satsning på likestilling i arbeidslivet, og på den måten følger opp Skjeie-utvalgets første delrapport,  melder LOs nestleder Gerd Kristiansen i en pressemelding.

Mer om NOU 2012:15 på nettsiden til barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Rapporten skal ut på høring.

 

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.