Trepartsavtale om likestilling?

Publisert: 26.09.12

– innholdet kan være utdatert

Skjeie-utvalget ble oppnevnt av regjeringen i februar 2010. Utvalgets oppgaver har vært å utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse.

Framtidas likestilling

Utvalget har presentert to rapport, den siste, NOU 2012:15, ble overlevert til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen tirsdag 25. september.

Rapporten danner grunnlag for “en helhetlig og kunnskapsbasert likestillingspolitikk for framtida”.

Likestilling i arbeidslivet

LO er særlig glade for at utredningen foreslår en særlig satsning på likestilling i arbeidslivet, og på den måten følger opp Skjeie-utvalgets første delrapport,  melder LOs nestleder Gerd Kristiansen i en pressemelding.

Mer om NOU 2012:15 på nettsiden til barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Rapporten skal ut på høring.

 

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.