Trenger tusenvis av nye fagfolk

- innholdet kan være utdatert

Det viser en undersøkelse som Energi Norge har gjennomført.
Årsaken er de planlagte investeringene i kraftnettet og det er i distriktene behovet for nyansettelser er størst. Ifølge Statnett er det de neste 10 årene planlagt investeringer på140 milliarder kroner i sentrale, regionale og lokale kraftnett fra Finnmark i nord til Agder i sør.
I tillegg til behovet i forbindelse med milliardinvesteringer, kommer 2020 går 30 prosent i næringen til å gå av med pensjon innen 2020, skriver Nationen.
Gjennom flere tiår har det vært lite rekruttering til energibransjen og nedprioritering av kraftnæringens fag over tid har ført til at ungdom ikke kjenner bransjen og skolene ikke prioriterer fagene. 
Det er en problemstilling som EL & IT Forbundet gjentatte ganger har påpekt overfor bransjen og myndighetene.