– Trenger lovendring om ulovlig overvåking

Publisert: 25.05.11

– innholdet kan være utdatert

I fjor ble en ansatt, organisert i Fagforbundet, ved Avfallsservice i Nord-Troms oppsagt da arbeidsgiver mente han hadde tatt for lange pauser og skrevet overtid. Arbeidsgiveren brukte GPS-overvåking som del av sin begrunnelse.

Les mer om saken på VG Nett.

Stevnet arbeidsgiver

Fagforbundet stevnet arbeidsgiver inn for Arbeidsretten for usaklig oppsigelse. Saken skal opp i begynnelsen av juni. Fagforbundets advokat tok også saken inn for retten fordi advokaten mente GPS-overvåkingen ikke kunne brukes som bevis i arbeidsrettssaken.

Godkjent i retten

Både tingretten og lagmannsretten har godkjent overvåkingen som bevis, selv om Datatilsynet mener den er ulovlig.

Akseptert av Høyestrett

Høyestretts ankeutvalg kan kun behandle saksbehandling og lovtolkning og utvalget har i en kjennelse avvist saken. Det betyr at Høyestrett mener at lagmannsretten har tolket loven riktig.

Forstår ikke teknologien

EL & IT Forbundets forhandlingsleder, Jan Olav Andersen, er uforstående og overrasket over at Høyestrett ikke stanser GPS-bevis i retten. Han mener det er mulig at retten ikke forstår hva denne overvåkingsteknologien kan brukes til, sier han til VG Nett.

Behov for lovendring

Andersen og EL & IT Forbundet mener kjennelsen i Høyesterett viser at det er nødvendig med lovendringer eller nye avtalereguleringer. Når det gjelder lovregulering oppfordrer han regjeringen til å se på det. For regulering i avtaler må forbundene jobbe for å få sterke reguleringer om elektroniske kontrolltiltak inn i disse.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.