Tre råd til deg som opplever stress på jobben

Publisert: 08.01.20
(Endret: 07.03.22)

Mange opplever stress som følge av forhold på jobben.

Stress over lang tid kan øke risikoen for sykdom og plager, og symptomene kan være både fysiske og psykiske. Stress kan også påvirke adferden, for eksempel gjennom søvnproblemer, alkoholmisbruk eller mangel på besluttsomhet.

Ta det på alvor – tre råd

  1. Dersom du har symptomer på stress, tenk gjennom arbeidssituasjonen og finne ut om den er årsaken.
  2. Snakk med verneombud og arbeidsgiver dersom du er stresset.
  3. Ikke vent med å gjøre noe med problemene.

Kjente utfordringer som skaper stress:

  • for lange arbeidsdager over tid
  • ubalanse mellom oppgaver og ressurser, ved for eksempel for stor arbeidsbelastning, for høy jobbintensitet eller for korte tidsfrister
  • motstridende krav
  • mangel på tydelighet med hensyn til arbeidstakerens rolle
  • ineffektiv kommunikasjon
  • organisatoriske endringer, særlig dersom de håndteres på en dårlig måte

Arbeidsgiver har plikter

Arbeidsrelatert stress må forebygges på like god måte som andre helse-, miljø- og sikkerhetsrisikoer på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøloven stiller et generelt krav til at arbeidet skal organiseres og tilrettelegges slik at det tas hensyn til den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver skal kartlegge potensielle kilder til stress i arbeidet, risikovurdere disse og gjør tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.  Loven krever også at arbeidstakerne skal medvirke i dette arbeidet.

Hvem bør involveres i forebyggingen av stress på jobben?

Arbeidsgivere, mellomledere og arbeidstakere må jobbe sammen for å få et godt arbeidsmiljø. I dette arbeidet har verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget og bedriftshelsetjenesten en viktig rolle.

Mer om symptomer, regelverk, m.m

Arbeidstilsynet har mer utfyllende informasjon om stress. Det skriver blant annet om regelverk og symptomer.
Les mer her.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.