Transport gjennomfører sympatiaksjon for Kaba-streikende

- innholdet kan være utdatert

I forrige uke varslet Norsk Transportarbeiderforbund at det ville støtte streiken ved Kaba Møllerundal avdeling Trondheim ved en betinget sympatiaksjon.

Representanter fra LO, NHO, EL og IT Forbundet og Norsk Transportarbeiderforbund møttes etter varselet og møtet resulterte i en sympatistreik fra 30. desember 2016.

Aksjonen er rettet mot Post Nord Alfaset. Konsekvensen er at vareleveransene til Kaba MøllerUndall AS i hele landet rammes.

– Selv om Norsk Transportarbeiderforbund har egne konflikter, nølte ikke forbundet da vi spurte om hjelp, sier Eystein Garberg i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag (ETF).

Også EL og IT Forbundet vurderer fortløpende effektive tiltak gjennom bruk av sympatistreik, som det er adgang til forutsett at varslingsrutinene følges.

Les mer om Kaba-konflikten i TrondheimKjemper for tariffavtale

Støttemarkering for Kaba-streikende

Streikemarkering mot KABAs nei til tariffavtale

Støtte til Kaba-ansatte som streiker for avtale